BANSKÁ BYSTRICA

História Banskej Bystrice sa datuje od doby, kedy sa začala v tejto oblasti ťažba zlata a medi. Tak vznikol aj názov mesta, a to spojením mena Banská, odvodené od slova baňa a názvu miestnej rieky Bystrica, ktorej meno v slovanskom jazyku znamená rýchly prúd.

Banská Bystrica je šieste najväčšie mesto na Slovensku. Historické námestie mesta je obklopené starobylými domami a renesančnými budovami. Banská Bystrica má bohaté historické dedičstvo a jej zámocký areál bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku Slovenska.

Banská Bystrica sa neustále rozvíja vďaka cestovnému ruchu, novým firmám a investíciám, ktoré si do mesta našli cestu. V kombinácií s mladými a nadšenými podnikateľmi, Banská Bystrica je neustále centrom zábavy na Slovensku.