Venujte Vaše 2%

na skvalitnenie najmedzinárodnejšieho festivalu na Slovensku, ktorý každý rok prispieva k rozvoju kultúry, mládeže a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a celom regióne. Darujte Vaše 2% neziskovej organizácii Blast.

Ďakujeme
– BLAST TEAM –

Dokumenty na stiahnutie

Údaje potrebné pre vyplnenie:

ÚDAJE PRIJÍMATEĽA
Obchodné meno, alebo názov: Blast, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 50114191
Sídlo: Astrová 6493/17, 974 01 Banská Bystrica

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) alebo

b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)