Vstupenky

YITF CAMP

Venujte Vaše 2%

na skvalitnenie najmedzinárodnejšieho festivalu na Slovensku, ktorý každý rok prispieva k rozvoju kultúry, mládeže a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a celom regióne. Darujte Vaše 2% neziskovej organizácii Blast.

Ďakujeme
– BLAST TEAM –

Postup na poukázanie 2% z daní a Tlačivá na stiahnutie

Údaje potrebné pre vyplnenie:

ÚDAJE PRIJÍMATEĽA
Obchodné meno, alebo názov: Blast, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 50114191
Sídlo: Astrová 6493/17, 974 01 Banská Bystrica

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (predvyplnené, editovateľné PDF ( IČO musí byť zarovnané  DO PRAVA)
a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

c)  Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B (online)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

The Legits Blast

Kultúrno-umelecký festival The Legits Blast patrí k už tradičným akciám mesta Banská Bystrica. Od roku 2010 podujatie každým rokom rastie a láka do srdca Slovenska tisícky návštevníkov. Za desať rokov si utvrdilo svoj status obľúbenosti a stalo sa jedným z top podujatí, ktoré výraznou mierou napomáha rozvoju cestovného ruchu v našom regióne.

Výnimočnosť medzinárodného festivalu podčiarkuje účasť návštevníkov z 90 krajín celého sveta. Projekt pozostáva z niekoľkých podujatí. Najatraktívnejšou súčasťou podujatia sú prestížne medzinárodné majstrovstvá sveta tanečníkov štýlu breaking, v ktorých súťažia muži, ženy, dvojice, ale i deti, či národné tímy prihlásených krajín. Neodmysliteľnou časťou sú aj sprievodné aktivity, ktoré počas piatich festivalových dní vytvárajú v rôznych častiach mesta nezabudnuteľnú atmosféru.

Zmes kultúr, etník, ale i netradičný pohľad na tanečné umenie a jej komunitu – to všetko prináša Banskobystričanom nezabudnuteľný zážitok. Okrem hudobných párty či prezentácie krkolomných tanečných póz priamo na Námestí SNP môžu diváci navštíviť aj rôzne diskusie, vzdelávacie workshopy či hudobné koncerty.

YOUTH IS THE FUTURE / Mladí sú budúcnosť

Populárnym podujatím je aj projekt Youth is the Future / Mladí sú budúcnosť, ktorého cieľom je podporiť mladé talenty a prispieť k ich rozvoju a vzdelávaniu.

Podujatie rozvíja vzťah detí a mladých ľudí k tancu, hudbe, kultúre a modernému umeniu, motivuje k sebarealizácii, vzdeláva, zbližuje a odstraňuje predsudky sociálneho, etnologického, či rasového charakteru. Približuje kultúru Hip Hopu a jeho 4 elementov (tanec, djing, rap a graffiti) v pozitívnom svetle a v súlade s tradíciami a princípmi – mier, láska, jednota a zábava. Cieľom projektu je rovnako zbližovať lokálnu a svetovú tanečnú komunitu. Podujatie vytvára a pripomína mladým dôležité životné hodnoty, čím eliminuje nástrahy súčasnej doby, ako napríklad prokrastinácia, drogy, gambling, či extrémizmus. Do projektu sú zapojené aj deti a mládež z marginalizovaných skupín a destkých domov, ktoré majú možnosť naučiť sa niečo nové a stretnúť známe osobnosti tanečného sveta.
Na projekte spolupracujú partneri z ČR, Poľska a Maďarska čim sa rozvíja aj medzinárodná kultúrna spolupráca medzi krajinami V4.

Darované prostriedky budú použité na pokrytie nákladov festivalu ako napríklad honoráre pre lektorov, umelcov, účinkujúcich, technicko-organizačné zabezpečenie, a podobne.