Venujte Vaše 2%

na skvalitnenie najmedzinárodnejšieho festivalu na Slovensku, ktorý každý rok prispieva k rozvoju kultúry, mládeže a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a celom regióne. Darujte Vaše 2% neziskovej organizácii Blast.

Ďakujeme
– BLAST TEAM –

Dokumenty na stiahnutie

Údaje potrebné pre vyplnenie:
ÚDAJE PRIJÍMATEĽA
Obchodné meno, alebo názov:>Blast, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 50114191
Sídlo: Astrová 17, 974 01 Banská Bystrica

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby