Livestream

TLB ONLINE

PRO BREAKING TOUR PRESENTS

Miami,19 – 21 November, 2021

SANCTIONED BY UDEF

Vzhľadon na pandemickú situáciu vo svete sme sa rozhodli presunúť historicky prvú edíciu festivalu mimo starého kontinentu na November 2021.

One Love

*aktualizácia 13. októbra 2020